Medlemskap


Föreningens huvudsyfte är att skapa ett gemensamt företagsklimat, stärka kommunens varumärke och på så sätt generera fler kunder till företagen som är etablerade i kommunen. Föreningen kommer att bilda olika arbetsgrupper som ex evenemangsgrupp, fastighetsägaregrupp, infrastrukturs grupp och andra grupper kommer att bildas när så behövs. Du som medlem har möjlighet att delta i de grupper du/ni har intresse i. Föreningens vision är en stark destination med framtidstro och tillväxt och att alla som bor och besöker Kävlinge/Furulund skall känna sig 100 % välkomna. Detta når vi genom en stark samverkan mellan Kommun, Fastighetsägare, Näringsidkare och Föreningar.

Därför ska ni bli medlemmar i Kävlinge Furulund Samverkan

-Tillgång till ett enormt nätverk

-Fördelaktigare annonsering i media genom gemensam upphandling

-Marknadsföring via hemsida och Facebook

-Nyhetsbrev och information, ”vi hjälper Er att hålla koll på vad som händer i Kävlinge Furulund”

-Snabbare väg in till Kommunen och större påverkan av framtiden där Era idéer och åsikter blir viktiga! Även snabbara information ut till Er som företag

-Inbjudan till olika nätverksträffar som ex frukostmöten, kvällsevenemang, träffar med företag inom samma branscher