Projekt

Kävlinge Furulund Samverkan ekonomisk förening (KFS) har genomfört företagsutvecklande insatser under pandemiåret 2020 med hjälp av finansiering från Sparbanken Skånes ägarstiftelser.

Många verksamheter har drabbats hårt under pandemin. Särskilt inom besöksnäring och handel har utslagningen och krisen drabbat små företag vars balansräkningar inte kunnat bära så lång tid av sänkta eller helt uteblivna intäkter.

Kävlinge Furulund Samverkan har i samarbete med Kävlinge kommun varit en nod i en gemensam insats för omställning på grund av pandemin där kommuner, regionen och ett antal samverkande företag har hjälpts åt att stötta företag att hantera pandemin. Under rubriken StällOm! har många insatser kunnat genomföras direkt mot företag.

Tack vare Sparbanken Skåne har Kävlinge Furulund kunnat vara med som en plattform för detta projekt i Kävlinge kommun.

Föreningen själv har drabbats hårt och likaså vårt projekt Entreprenörcentrum Kävlinge – EC Kävlinge. Föreningen har tyvärr tvingats vidta åtgärder för att avveckla EC. De hyresgäster, både långtidshyresgäster och de med drop-in-platser, har inte kunnat vara på kontoret. Som en mötesplats har EC Kävlinge på Nygatan 8 i Kävlinge med myndigheternas regler inte kunnat existera. En aktivitetsbaserad arbetsplats har i ljuset av covid19-pandemin setts som den sämsta platsen att träffas och förlägga sin arbetsdag till. Styrelsen har tvingats att säga upp hyreskontraktet och verksamheten kommer avvecklas under kvartal 1 2021.

Den andra verksamheten inom KFS som drabbats hårt är våra marknader. Dessa framgångshistorier med fler aktiviteter och större marknader som lockat mellan 10-12.000 besökare har under 2020 helt fått ställas in. Det har även inneburit ett intäktstapp som inte kunnat pareras med avveckling av kostnader. Tack vara stödet från Sparbanken Skånes ägare har föreningen kunnat minska underskottet men det har tärt hårt på balansräkningen.