Regler och praktisk information för medverkande på marknad:

Öppethållande 10.00 – 15.00

Om du har tilldelats en plats på vår marknad ska du inta platsen senast kl 9.00. Om platsen är tom kl 9.00 kommer vi att sälja den som en restplats och din betalning anses vara förverkad.

OBS! Meddela senast dagen innan om du inte kan inta din plats vid rätt tid.

Nedpackning är inte tillåten före kl 15.00 på marknaden. Den som packar tidigare kommer inte att få någon central plats nästa marknad.

Bokade och betalade platser får inte överlåtas i andra hand.

Inom marknadsområdet finns det personal som hänvisar platser och hjälper till i allmänhet.