Marknadens öppethållande 11.00 – 17.00

 • Nedpackning är inte tillåten före kl 17.00 på marknaden. Den som packar tidigare kommer inte att få någon central plats nästa marknad.
 • Om du har tilldelats en plats på marknaden ska du inta platsen senast kl 10.00. Om platsen är tom kl 10.00 kommer vi att sälja den som en restplats och din betalning anses vara förverkad.
 • OBS! Meddela senast dagen innan om du inte kan inta din plats vid rätt tid.
 • Bokade och betalade platser får inte överlåtas i andra hand.
 • Utställare håller själv med bord eller annan form av utställningsmaterial.
 • Marknadsförsäljare är skyldig att städa efter sig och föra bort avfall.

Inom marknadsområdet finns det personal som hänvisar platser och hjälper till i allmänhet.

Områder är avspärrat för fordonstrafik – Infart för utställare via Mårtensgatan och Unionsgatan.

Priser för deltagande i marknad 2022

 • Företag 625 kr ink moms för 3 meter
 • privatperson 188 kr för 3 meter
 • Skolklass/ förening 150 kr för 3 meter
 • Yterliggare utrymme 100 kr per meter.
 • El 220 volt (10 A) 100 kr
 • El 3 fas (16A) 200 kr
 • El 3 fas (32A) 400 kr

Kontakt

Mattias Nordström
Marknadsansvarig
Kävlinge Furulund Samverkan
0702 28 24 21
e-post