Föreningens huvudsyfte är att skapa ett gemensamt företagsklimat, stärka kommunens varumärke och på så sätt generera fler kunder till företagen som är etablerade i kommunen. Föreningen kommer att bilda olika arbetsgrupper som ex evenemangsgrupp, fastighetsägaregrupp, infrastrukturs grupp och andra grupper kommer att bildas när så behövs. Du som medlem har möjlighet att delta i de grupper du/ni har intresse i. Föreningens vision är en stark destination med framtidstro och tillväxt och att alla som bor och besöker Kävlinge/Furulund skall känna sig 100 % välkomna. Detta når vi genom en stark samverkan mellan Kommun, Fastighetsägare, Näringsidkare och Föreningar.

Därför ska ni bli medlemmar i Kävlinge Furulund Samverkan

  • Föreningens vision är en stark destination med framtidstro och tillväxt och att alla som bor och besöker Kävlinge/Furulund ska känna sig 100 % välkomna. Detta når vi genom en stark samverkan mellan Kommun, Fastighetsägare, Näringsidkare och Föreningar. 
  • Tillgång att profilera sig på hemsidan www.kavlingefurulund.se via egen inloggning, hjälp med att komma igång samt support under medlemskapet. 
  • Synas via sociala media med egen marknadsföring eller med hjälp av oss. 
  • Synas och marknadsföras tillsammans under vår logotyp som ett starkt varumärke i och utanför kommunen. 
  • Träffas och synas under våra medlemsträffar, samt på dessa utbyta kontakter i takt med att vårt medlemsantal stiger. 
  • Använda nyttan av vår starka ägarstruktur Kävlinge kommun 1/3 Fastighetsägare 1/3 samt Näringsidkare 1/3, detta gör att vi snabbt når ansvariga inom berörda områden. 
  • Tillgång till medlemsregister, hjälp med digitala utskick till övriga medlemmar. 
  • Vara med och påverka i någon av våra arbetsgrupper. 
  • Exklusivt för våra medlemmar. Annonsera i vår folder som når alla hushåll i Kävlinge kommun tre gånger per år.
  • Delta i vårt uppskattade presentkortsystem.

 

Hans Algback

Centrumassistent
hans.algback@kavlingefurulund.se
0709 – 73 95 47