Fotoutställning på Mårtensgatan

Plats & Destinationsutveckling Kävlinge

Kävlinge Furulund Samverkan arbetar för en långsiktig utveckling av Kävlinge centrum.

Genom Plats & Destinationsutveckling Kävlinge samverkar näringsliv, kommun, föreningar och kommuninvånare. Syftet med arbetet är att samtliga intressenter arbetar tillsammans för att göra Kävlinge än mer attraktivt, levande, tryggt och trivsamt samt att öka samverkan mellan kommunens aktörer. Visionen är gemensamt framtagen.

 

”Tillsammans skapar vi en skönare vardag i Kävlinge, där en levande och lummig stadskärna skapar stadsliv, med möjlighet till hygge, mat, möten, handel och kultur. Med stolthet bjuder vi in till vår stad, vårt vardagsrum!”

 

Tidigare har arbetet drivits genom tre områdesgrupper som vardera har haft representation från ovan nämnda parter:

  • Stationsområdet
  • Unionstorget
  • Mårtensgatan

Dessa arbetsområdesgrupper har arbetat med samtliga frågor från BIDs grundmodell. BID är en arbetsmodell från Svenska Stadskärnor.

Kävlinge Furulund samverkans styrelse är huvudansvarig för arbetet. 

Grundmodell:

VARUMÄRKE – identitet, profil, image och positionering

UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service

PLATSEN – funktion, utseende och utformning

TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet och öppettider

TRYGGHET – rent, snyggt och säkert

Den 1 februari 2023 diplomerades arbetet.

I projektet har fokusgrupper arbetat med olika förbättringsåtgärder som ska utveckla stadskärnan.

Ett exempel på aktivitet är de målade elskåp som gjorts i samverkan med lokala konstnärer under sommaren 2022 detta genom föreningen Konstforum i Kävlinge. KONSTFORUM i Kävlinge (konstforumkavlinge.se)

I september 2023 monterades vajerdekor/flaggspel/belysning över Mårtensgatan i ett samverkansprojekt mellan Kävlinge Furulund Samverkan och Fastighetsägargruppen.

I december 2023:

Har du sett Kävlinges senaste mötesplats? Vid Ett café på Mårtensgatan har ett anonymt plank blivit en fotovägg där Kävlinge fotoklubb regelbundet kommer att ställa ut foton med olika teman. Ta gärna en titt om du har vägarna förbi! Vi jobbar för att göra byn mer levande och för att alla som bor här ska kunna ha en trygg och nära vardag. Det betyder att vi också vill förändra platser så att de blir mer socialt hållbara. Vi vill skapa områden där människor kan mötas, oavsett ålder, kön eller hur mycket resurser de har. Forskning visar att konst i det offentliga rummet gör att folk känner sig tryggare och trivs bättre. Det ger också plats för nya tankar, sammanhang och diskussioner. Fotoväggen är en av mötesplatserna som vi tillsammans med Kävlinge Fotoklubb, Kävlinge Kommun och fastighetsägare i centrum har arbetat fram. Hoppas du kommer att gilla den!

Kävlinge Fotoklubb (kavlingefotoklubb.se)

 

Delta i utvecklingen av Kävlinge och Furulund

Alla aktörer i Kävlinge och Furulund är hjärtligt välkomna att på ett eller annat sätt delta i arbetet.

Vill du engagera dig i vårt utvecklingsarbete är du varmt välkommen att kontakta Agneta Thulin, centrumledare:

agneta.thulin@kavlingefurulund.se

 

BID

BID betyder Business Improvement District – affärsutvecklingsområde - och är en beprövad arbetsmodell för att få alla parter involverade, aktiverade och delaktiga i stadens utveckling. Exempel på effekter av BID-modellen; fler besökare, bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam, attraktiv miljö för både invånare och besökare.